Drevorezba

Drevorezby z dielne Tomáša Lajmona


Vyrábame... ľudovú, poľovnícku a sakrálnu drevorezbu, ale i úžitkové drevené predmety, na ktorých je drevorezba len doplňujúcim prvkom celkového vzhľadu.

Vyrábame aj drevorezbu podľa vášho želania. Výrobky doručujeme formou dobierky, no v prípade väčších diel uskutočňujeme ich dovoz na požadované miesto.

Usilujeme sa... o čo najprecíznejšie opracovanie výrobkov, ktoré dosahujeme kvalitne brúsenými dlátami. Záleží nám na tom, aby bola každá drevorezba originálna a preto zásadne pri výrobnom postupe nepoužívame kopírovacie frézy. Povrch drevorezby upravujeme dôsledným brúsením, alebo samotným dlátom, podľa vašej predstavy.

Upozorňujeme... že výrobok, ktorý si objednáte, sa môže mierne odlišovať od vzorkového kusu, uvedeného v našej ponuke. A to farebnosťou, ako i tvarom detailov. Je to spôsobené tým, že každý kus dreva je mierne odlišný svojou štruktúrou, hustotou i zafarbením a výrobok je vyrezávaný ručne, nie mechanicky. Práve v tom však spočíva zároveň aj originalita každého výrobku.

Našimi zákazníkmi sú... súkromné osoby, ktorých napĺňa krása dreva, prirodzene opracovaného ľudskými rukami a citom pre detail. Jednotlivé výrobky si kupujú pre seba, ale najčastejšie ako originálne darčeky pri príležitosti výročných osláv pre svojich najbližších.

K našim zákazníkom tiež patria firmy, ktoré si objednávajú naše výrobky za účelom svojej reprezentácie na obchodnom trhu.

Okrem toho často spolupracujeme aj s farnosťami na území Slovenska a vyrábame im podľa požiadavky umeleckú drevorezbu s náboženskou tematikou. Predovšetkým sa jedná o drevorezby krížových ciest. V prípade požiadavky vyrábame aj drevorezby sôch väčších rozmerov.

Cena výrobkov... závisí od viacerých významných faktorov. Predovšetkým od stupňa prepracovania detailov výrobku a jeho zložitosti. Taktiež od množstva a kvality použitého materiálu.

Na cene každej drevorezby je však vždy možné sa dohodnúť tak, aby bola obojstranne akceptovateľná. Na požiadanie vám vyhotovíme cenovú ponuku. V prípade objednávky, ktorej suma presahuje 30 euro preberáme zálohovú faktúru.

Želáme si..., aby ste našli v našich výrobkoch naplnenie očakávaní. Preto sme počas výroby vami objednaných výrobkov ochotní o ich výrobe komunikovať.

Tešíme sa na ústretovú spoluprácuDrevorezby z našej tvorby
drevorezba chalúpky drevorezba sv. Michal vyrezávaný obraz poslednej večere
Na obraze môžete vidieť slovenskú dedinu z Oravy. Ani tu nemôže chýbať kostol, drevenica, studňa, pes a spílené drevo. Drevorezba je vyrezaná z lipového dreva a upravená olejom. Zdobí domácnosti nie len na Slovensku, ale aj na americkom kontinente.
Archanjel Michal v súboji s drakom. Obraz je vyrezaný z lipového dreva. Rozmery drevorezby sú 75 x 55 x 8 cm. Povrchová úprava reliéfu bola urobená olejovou lazúrou. Jedná sa o hlboký reliéf drevorezby. Postava Archanjela je zachytená v dynamickom pohybe. Tvár si zachováva pokojný výraz, ktorý vyjadruje víťaznú silu dobra nad zlom. Zdvihnutá ľavá ruka a dolu natiahnutá pravá noha vytvára priamu líniu postavy, pripomínajúcu slnečný lúč. Drevorezba je súčasťou triády obrazov s podobnou tématikou.
Obraz bol vyrezaný pre kostol vo Veľkom Orvišti. Jeho rozmery sú 240x105x8cm. Drevorezba znázorňuje výjav Poslednej večere, počas ktorej sa Ježiš lúči so svojimi učenníkmi. Povrch reliéfu drevorezby bol upravený olejovou lazúrou. Váha obrazu presiahla 75 kg. Obraz sa stal súčasťou Chórusového zábradlia.